...
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
...
ศิษย์เก่าสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้แล้วในขณะนี้

สมาชิกศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถเข้ากรอกข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้แล้วในขณะนี้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือศิษย์เก่าทุกคน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย หากศิษย์เก่าที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ คุณอนุสิทธิ์ นนตระอุดร อีเมล์ anusit.n@snru.ac.th หรือ ID Line: aon-anusit

ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 2

วันนี้: 17

เมื่อวานนี้: 22

จำนวนครั้งการเข้าชม: 35,600