...
แจ้งปัญหาการใช้งาน
ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้ หรือไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลศิษย์เก่า กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสบัตรประจำตัวประชาชน รหัสนักศึกษา ปีที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน ส่วนรายละเอียดข้างในให้ศิษย์เก่าอัพเดทฐานข้อมูลปัจจุบันด้วยตนเอง ทั้งนี้หากมีปัญหาการเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบงานศิษย์เก่า คุณชูชาติ คุ้มครอง ID-Line: - หมายเลขโทรศัพท์ 042-970229 หรือติดต่อ ผู้พัฒนาระบบ คุณอนุสิทธิ์ นนตระอุดร ID-Line: aon-anusit
ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 1

วันนี้: 14

เมื่อวานนี้: 22

จำนวนครั้งการเข้าชม: 35,597