...
เกี่ยวกับศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสมาคมศิษย์เก่า
  2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนและสังคม
ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 1

วันนี้: 16

เมื่อวานนี้: 22

จำนวนครั้งการเข้าชม: 35,599