...
ทำเนียบศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รหัสศิษย์เก่า รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล การศึกษา (ปีที่จบ, สาขาวิชา) ทำงาน (ตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน)
002165 นายอัมรินทร์ พานัด
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002164 นายพรอนันต์ แสนศรี
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002163 นายวิษณุ เลิศสงคราม
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002162 นายปภินวิช ศรีกุล
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002161 นายสิทธิกร สมบูรณ์พร้อม
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002160 นางสาวจินตนา คิ้วราชแยง
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002159 นางสาวรัศมี แสนเสน
 • 2563, (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์
  -
002158 นางสาวสิริยาพร พลเล็ก
 • 2563, (ค.ม.) การสอนวิทยาศาสตร์
 • ครูผู้ช่วย, โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
002157 นางสาวทัฬห์ธีรดา นาคเสน
 • 2563, (ค.ม.) การสอนวิทยาศาสตร์
  -
002156 นายนราธิป โชคชยสุนทร
 • 2563, (ค.ม.) การบริหารและพัฒนาการศึกษา
  -
ศิษย์เก่าเข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 2

วันนี้: 13

เมื่อวานนี้: 22

จำนวนครั้งการเข้าชม: 35,596